Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Naša ponuka služieb v oblasti inžinierskej činnosti zahŕňa:

  • zabezpečenie vstupných podkladov, odborných posudkov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy súvisiacich so stavebným konaním

  • zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (predprojektové geodetické zameranie, urbanistický návrh, projekt požiarnej ochrany, projekt pre územné rozhodnutie, projektov k rozšíreniu inžinierskych sietí – plyn, voda, kanalizácia, rozšírenie distribučnej siete elektrickej energie, prístupové plochy k stavebným pozemkom)

  • zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní

Cenovú kalkuláciu za Vami objednané služby v oblasti inžinierskej činnosti vypracujeme po konkrétnej objednávke z Vašej strany.

New

© LEVOM GROUP, s.r.o. 2024