Software testing

Software testing

Testovanie software patrí k hlavnej činnosti našej spoločnosti.

Kvalita zohráva významnú úlohu nielen v oblasti vývoja software, ale hlavne pri určovaní konkurencie schopnosti výsledného produktu. Oprava software produktu je 100-krát drahšia ako odstránenie defektu vo fáze vývoja a implementácie. Preto jedným zo základných nástrojov na zvýšenie kvality software je jeho systematické testovanie. Samotné testovanie je dôležitým procesom zasahujúcim do všetkých etáp životného cyklu software a jeho hlavnou úlohou je overenie, či vytvorený produkt vyhovuje daným požiadavkám zákazníka.

Spôsoby testovania software:

 • Statické testovanie – revízia, kontrola testovaného objektu
 • Dynamické testovanie – testovanie softwaru počas jeho behu

Testovanie software realizujeme v nasledovných úrovniach:

 • Integračné testy
 • Systémové testy
 • Systémové integračné testy
 • Regresné testy
 • Akceptačné testy

Fázy cyklu testovania softvéru:

 • Analýza požiadaviek
 • Plán testov
 • Príprava testov a testovacej dokumentácie
 • Vykonávanie testov
 • Vyhodnotenie vykonávania testov
 • Reportovanie chýb

New

© LEVOM GROUP, s.r.o. 2024