O nás

O nás

Spoločnosť LEVOM GROUP, s.r.o. bola založená dňa 18.06.2013. Testovanie software a inžinierska činnosť sú hlavnými činnosťami našej spoločnosti. Medzi ďaľšie činnosti patrí najmä zabezpečenie kancelárskych a sekretárskych služieb, reklamné a marketingové služby.

Firemné hodnoty:

Spokojnosť zákazníka – zákazník je osoba, ktorá prišla so svojimi želaniami a úlohou poskytovateľa služby je ich splniť, nakoľko mu nerobí láskavosť tým, že ho obsluhuje, ale práve zákazník mu robí láskavosť tým, že dáva príležitosť poskytovateľovi služby. Naším hlavným cieľom je spokojný zákazník, ktorý sa k nám rád opäť vráti, t.j. spokojnosť zákazníka tvorí jeden zo základných pilierov dlhodobých obchodných úspechov spoločnosti LEVOM GROUP, s.r.o.

Kvalita – kvalita je v súčasnosti najvýznamnejším aspektom podnikateľského úspechu a spolu s cenou je zároveň hlavným faktorom voľby zákazníka alebo odberateľa v otázke nákupu produktov alebo služieb. Hodnota služby nie je determinovaná cenou, ale úžitkom, ktorý mu kvalitne poskytnutá služba prinesie, preto kladieme dôraz na kvalitu a jej neustále zlepšovanie.

Dokonalosť – sme detailisti a všetko, čo robíme, robíme s radosťou a dokonale.

Spolupráca – je základom poskytnutia kvalitnej služby a zabezpečenia spokojnosti našich zákazníkov.

 

New

© LEVOM GROUP, s.r.o. 2024