Kontakt

Kontakt

New1

ADRESA SÍDLA (fakturačná adresa): 

LEVOM GROUP, s.r.o.
Osloboditeľov 865/23
916 21 Čachtice
Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28357/R

Obchodný register

TELEFÓN: 00421 903 696 326

E-MAIL: info@levomgroup.sk

WEB: www.levomgroup.sk

IČO: 47 208 414

DIČ: 2023788954

IČ DPH: SK2023788954

New2

BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ STYK:

Číslo účtu a kód banky: 5043745873/0900

Názov účtu: LEVOM GROUP, s.r.o.

IBAN – tlačová forma:
SK21 0900 0000 0050 4374 5873

IBAN – elektronická forma: SK2109000000005043745873

SWIFT: GIBASKBX

Názov banky a sídlo:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

New

© LEVOM GROUP, s.r.o. 2024